velikost textu

Mezinárodní soudní tribunál pro Rwandu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mezinárodní soudní tribunál pro Rwandu
Název v angličtině:
International Criminal Tribunal for Rwanda
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Ing. Ladislav Bátora, Ph.D.
Oponenti:
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
Id práce:
12019
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
26. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ing. Ladislav Bátora, Ph.D. 226 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ing. Ladislav Bátora, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ing. Ladislav Bátora, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 544 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. 350 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc. 80 kB