velikost textu

Občanské soudní řízení sporné a využití informačních technologií a právních informačních systémů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Občanské soudní řízení sporné a využití informačních technologií a právních informačních systémů
Název v angličtině:
Civil proceedings questionable and the use of information technology and legal information systems
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Bohumír Štědroň, Ph.D.
Školitel:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Oponenti:
JUDr. David Uhlíř
prof. JUDr. František Zoulík, CSc.
Id práce:
12002
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Soukromé právo I - Občanské právo, obchodní právo, civilní proces (SI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
5. 5. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Bohumír Štědroň, Ph.D. 6.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Bohumír Štědroň, Ph.D. 792 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Bohumír Štědroň, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 351 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. David Uhlíř 844 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. František Zoulík, CSc. 229 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 287 kB