velikost textu

Rozvoj čtenářské gramotnosti: Edukační model na bázi metody Podvojného zápisu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozvoj čtenářské gramotnosti: Edukační model na bázi metody Podvojného zápisu
Název v angličtině:
Progress in Reading Literacy: Education Model based on Double-entry Diary method
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jolana Ronková, Ph.D.
Školitel:
doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
Oponenti:
PhDr. Mgr. Jana Doležalová, Ph.D.
PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Id práce:
119975
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
4. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Podvojný zápis, čtenářská gramotnost, text, čtení, čtenářské strategie
Klíčová slova v angličtině:
Double-entry Diary, Reading Literacy, Text, Reading, Reading Strategies
Abstrakt:
ABSTRAKT: Práce uvádí do problematiky rozvoje čtenářské gramotnosti žáků ve čtvrtém ročníku primární školy a předkládá obraz čtenářství českých dětí ve věku 8–15 let. Koncepce práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část empirickou. Hlavním cílem práce je navrhnout edukační model, který by reflektoval výzkumné poznatky směřující k efektivnějšímu rozvoji čtenářské gramotnosti ve čtvrtém a pátém ročníku primární školy. Dílčím cílem je popsat čtenářství českých žáků ve věku od osmi do patnácti let. Cílem teoretické části práce je uvést do teoretické základny řešeného tématu, obsahově vymezit a utřídit terminologii užívanou v souvislosti s pojmem čtenářská gramotnost a čtení. Cílem empirické části je přispět novými poznatky experimentálního výzkumu rozvoji čtenářské gramotnosti, čtenářství a prokázat účinnost edukačního modelu vytvořeného na bázi metody Podvojného zápisu na zvyšování úrovně čtenářské gramotnosti. Metodologie výzkumu je kvantitativně-kvalitativní. Z kvantitativních metod je použit standardizovaný didaktický test převzatý z periodického mezinárodního výzkumu PIRLS v pedagogickém experimentu a dotazník. Kvalitativní metodou byla prováděna textová analýza žákovských čtenářských deníků. Výzkumný vzorek je výběrový a náhodný. Sleduje se úroveň jednotlivých čtenářských dovedností podle PIRLS a jejich vývoj v závislosti na aplikaci metody Podvojného deníku. Tato metoda je účinným prostředkem k výstavbě čtenářské gramotnosti a jejího efektivního rozvoje. KLÍČOVÁ SLOVA: Podvojný zápis, čtenářská gramotnost, text, čtení, čtenářské strategie
Abstract v angličtině:
ABSTRACT: In this study, I analyse current studies to discover the common Double-Entry Diary points which result in reading literacy development and find the essential data which support this theory and describe the state of reading among Czech children from eight to fifteen years of age. Although reading literacy is a well-recognized feature of academic writing, little research has been undertaken as to its models. Because the purpose of reading is using the texts as efficiently as possible, teachers should use methods which allow a variety of active strategies. What we need is a sustained coordinated effort. In my study I focus on fourth-grade primary schools learners who have mastered the technique of reading and are ready to improve their understanding of the text and get an idea of what is hidden beyond the text. Its goal is to familiarize the reader with the reasons for effective education using the Double-Entry Diary method, which originated in the Reading and Writing for Critical Thinking International Consortium. This paper focuses on the issue of theoretical analysis of previous research and literature. It presents specific educational practices and deals with the consequences that lead to practical usage of this method. The research analysis indicates much strength in this teaching method. This method proves to be highly efficient, and we can definitely recommend its usage in schools. KEY WORDS: Double-entry Diary, Reading Literacy, Text, Reading, Reading Strategies
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jolana Ronková, Ph.D. 3.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jolana Ronková, Ph.D. 119 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jolana Ronková, Ph.D. 6 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Jana Doležalová, Ph.D. 200 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. 154 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 400 kB