velikost textu

Konflikty řízení mezi řádnými soudy a mezinárodní arbitráží

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Konflikty řízení mezi řádnými soudy a mezinárodní arbitráží
Název v angličtině:
Conflicts between procedure before regular courts and international arbitration
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Michaela Orságová
Školitel:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponenti:
Oto Kunz
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Id práce:
11985
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Soukromé právo I - Občanské právo, obchodní právo, civilní proces (SI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 5. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Michaela Orságová 6.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Michaela Orságová 89 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Michaela Orságová 94 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 234 kB
Stáhnout Posudek oponenta Oto Kunz 453 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 620 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 221 kB