velikost textu

Gertruda Sekaninová-Čakrtová. Biografický portrét osobnosti československého veřejného života

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Gertruda Sekaninová-Čakrtová. Biografický portrét osobnosti československého veřejného života
Název v angličtině:
Gertruda Sekaninová-Čakrtová. A Portrait of a Personality of the Czechoslovak Public Life
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Martin Kopeček
Vedoucí:
doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.
Oponent:
Mgr. et Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.
Id práce:
119751
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie (HIS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
politická biografie – Gertruda Sekaninová-Čakrtová – Jiří Hájek – levicový utopický příslib – mezinárodní politika – Komunistická strana Československa – generace komunistických intelektuálů – Jiří Pernes
Klíčová slova v angličtině:
political biography - Gertrude Sekaninová-Cakrtova - Jiří Hájek - left-wing utopian promise - international politics - the Communist Party of Czechoslovakia - generation of communist intellectuals - Jiří Pernes
Abstrakt:
Práce se zabývá politickou biografií dr. Gertrudy Sekaninové-Čakrtové – levicové političky a diplomatky, která na československé veřejné scéně působila od 30. do 70. let 20. století. Hlavní osou práce je tematizace jejích motivací k politickému jednání v průběhu času (30.- 70. léta), které se odvíjejí na pozadí utopického komunistického (socialistického) příslibu, se kterým se identifikovala již v první polovině 30. let. Dynamiku těchto motivací v průběhu 40 let u Sekaninové-Čakrtové práce zasazuje do kontextu celé generace komunistických intelektuálů a jejich ambivalentního vztahu k poválečnému komunistickému režimu v průběhu jeho vývoje.
Abstract v angličtině:
The work deals with the political biography of dr. Gertrude Sekaninová-Cakrtova - left-wing politician and diplomat, that the Czechoslovak public arena, she acted from 30´ to 70´ of 20th century. The main axis of the paper is thematization of their motivation for political actions over time (30th-70th years), which are based on the background of a utopian communist (socialist) promise with which she identified in the first half of the 30th years, yet. The dynamics of Sekaninova-Cakrtova´s motivations in the course of 40 years paper articulate in the context of a whole generation of communist intellectuals and their ambivalent relationship to postwar communist regime during its development.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Kopeček 2.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Kopeček 35 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Kopeček 33 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. 173 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Matěj Spurný, Ph.D. 57 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 27 kB