velikost textu

Srovnání rakouského a českého autorského práva se zaměřením na obsah a dispozice se subjektivním právem autorským

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srovnání rakouského a českého autorského práva se zaměřením na obsah a dispozice se subjektivním právem autorským
Název v angličtině:
A Comparison of Austrian and Czech Copyright Law Focussed on the Contents of and Dispositions with the Subjective Copyright
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Martin Ridzoň
Oponenti:
JUDr. Zuzana Císařová
JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
Id práce:
119710
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
6. 11. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Autorské právo, rakouské právo, licence k autorskému dílu
Klíčová slova v angličtině:
Law of copyright, Austrian law, Copyright license
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Martin Ridzoň 622 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Martin Ridzoň 34 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Martin Ridzoň 35 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Zuzana Císařová 510 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. 388 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 159 kB