velikost textu

Dotazník interpersonální diagnózy jako nástroj k diagnostikování manažerského potenciálu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dotazník interpersonální diagnózy jako nástroj k diagnostikování manažerského potenciálu
Název v angličtině:
Interpersonal Check List as a Tool for Assessing Managerial Potential
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Bc. David Hanuš
Oponenti:
doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D.
doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc.
Id práce:
119611
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
10. 4. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
manažerské předpoklady, vůdcovství, dotazník interpersonální diagnózy, diagnostika manažerského potenciálu, osobnostní rysy, personální psychologie, assessment centrum
Klíčová slova v angličtině:
leadership, leadership potential, Interpersonal Check List, assessment, personality traits, personnel psychology, assessment centre
Abstrakt:
Abstrakt Cílem práce je zjistit, zda je možné využít dotazník interpersonální diagnózy k diagnostice manažerských předpokladů souvisejících s vedením podřízených. Teoretická část shrnuje výsledky vědeckého zkoumání osobnostních předpokladů manažera a dává je do vztahu s diagnostickými možnostmi dotazníku interpersonální diagnózy. Blíže se zabývá metodami psychodiagnostiky manažerských předpokladů, diskutuje využitelnost vybraných osobnostních dotazníků a ukazuje možnosti metod používaných v rámci Assessment centra. Empirická část se opírá o analýzu tří datových souborů, čítajících dohromady 888 respondentů. Analýzy ukazují, že lidé, kteří vedou podřízené, skórují nadprůměrně v následujících dimenzích dotazníku interpersonální diagnózy: dominantní – autokratický, kompetitivní – egocentrický a rázný agresivní. Z diskuze zjištěných výsledků vyplývá, že tyto vlastnosti je možné označit za manažerské předpoklady. Dotazník interpersonální diagnózy je tedy validním nástrojem pro identifikaci manažerského potenciálu. klíčová slova: manažerské předpoklady, vůdcovství, dotazník interpersonální diagnózy, diagnostika manažerského potenciálu, osobnostní rysy, personální psychologie, assessment centrum
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this paper is to verify the applicability of Interpersonal Check List for assessing managerial potential, namely leadership potential. The findings of leadership research are summarized and applicability of Interpersonal Check List is theoretically discussed. Available methods for assessing leadership potential are presented, namely personality inventories and Assessment centre methods. Three data sources including 888 respondents in total are used for the analysis. Empirical tests show that employees in leadership positions score higher in several dimensions of Interpersonal Check List, particularly in managerial – autocratic, competitive – exploitive and blunt – aggresive dimensions. The discussion of these findings leads to the conclusion that the mentioned dimensions could be considered as indicators of leadership potential. Interpersonal Check List is a valid instrument for assessing leadership potential. keywords: leadership, leadership potential, Interpersonal Check List, assessment, personality traits, personnel psychology, assessment centre
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Bc. David Hanuš 1.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Bc. David Hanuš 21 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Bc. David Hanuš 11 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D. 57 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc. 60 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 81 kB