velikost textu

Odměňování členů představenstev a dozorčích rad akciových společností

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odměňování členů představenstev a dozorčích rad akciových společností
Název v angličtině:
Joint-Stock Company´s Board of Directors and Supervisory Board Remuneration
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Riana Kvačková
Oponenti:
JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
Id práce:
119479
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
25. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
odměňování, představenstvo, dozorčí rada, akciová společnost
Klíčová slova v angličtině:
remuneration, board of directors, supervisory board, joint-stock company
Abstrakt:
Tato práce se zabývá českou právní úpravou odměňování členů představenstev a dozorčích rad akciových společností za výkon funkce. Vymezuje podmínky vzniku práva na odměnu a její výplatu, jakož i případy bezplatného výkonu funkce. Přibližuje mezinárodní doporučení týkající se odměňování, budoucí českou právní úpravu i nedávné změny v oblasti odměn ve finančním sektoru.
Abstract v angličtině:
This thesis deals with the Czech legal regulation of joint-stock company’s board of directors and supervisory board remuneration system. The conditions of the rise of right to remuneration, its payment and even the cases of unpaid discharge of office are defined. Furthermore, the international recommendations, future Czech legal regulation in the compensation area and recent legal changes in financial sector are covered.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Riana Kvačková 875 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Riana Kvačková 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Riana Kvačková 41 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Vít Horáček, Ph.D. 416 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 139 kB