velikost textu

Rozvod v českém a francouzském právu (komparativní studie)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozvod v českém a francouzském právu (komparativní studie)
Název v angličtině:
Divorce in Czech and French law (a comparative study)
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Miroslav Mrázek
Vedoucí:
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc.
Id práce:
11936
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
11. 3. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Miroslav Mrázek 4.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Miroslav Mrázek 53 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Miroslav Mrázek 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 54 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc. 63 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 13 kB