velikost textu

Kultura a umění v období pavlovienu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kultura a umění v období pavlovienu
Název v angličtině:
The culture and art in the Pavlovian period
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Pánová
Vedoucí:
PhDr. Barbora Půtová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Václav Soukup, CSc.
Id práce:
119349
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Kulturologie (KULT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
26. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pavlovien, kultura, artefakt, industrie, sídliště, umění
Klíčová slova v angličtině:
Pavlovian, culture, artefact, industry, settlement, art
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá holistickým popisem kultury a umění v období pavlovienu. První část je věnována prvním lidem a kulturám v Evropě, přírodním podmníkám, se kterými se museli pavlovienci vyrovnávat, a vyspělým technologiím, které používali. Druhá část popisuje jednotlivá sídliště, jejich strukturu a historii jejich bádání. Třetí část rekonstruuje možné symbolické projevy kultury a popisuje pavlovienské umění, včetně jednotlivých uměleckých artefaktů. Práce je doplněna obrazovou přílohou. 1
Abstract v angličtině:
Abstract: This bachelor’s thesis proposes a holistic description of the culture and art in the Pavlovian period. The first part focuses on the first men and cultures in Europe while taking into account the natural conditions these people had to face and the advanced technologies they used. The second part deals with different types of settlements, their structure and the history of research on the subject. As for the third and the last part, it engages in a reconstruction of possible symbolic manifestations of the then culture and describes the Pavlovian art with the help of particular art artefacts. The thesis is supplemented with annexed pictures. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Pánová 2.42 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lucie Pánová 1.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Pánová 14 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Pánová 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Barbora Půtová, Ph.D. 206 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Václav Soukup, CSc. 182 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 794 kB