velikost textu

Mediální obraz pražské ZOO

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mediální obraz pražské ZOO
Název v angličtině:
Media Representation of Prague ZOO
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Magdaléna Vojtová
Vedoucí:
prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jana Dorčáková
Id práce:
119305
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 1. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mediální obraz, pražská ZOO, reprezentace, stereotypizace, mediální konstrukce reality, kvantitativní obsahová analýza, BLESK, MF DNES, Právo
Klíčová slova v angličtině:
Media representation, Prague ZOO, stereotyping, media construction of reality, quantitative content analysis, BLESK, MF DNES, Pravo
Abstrakt:
Bakalářská práce „Mediální obraz pražské ZOO“ si klade za cíl zjistit, jaký mediální obraz této instituce byl vytvořen v denících BLESK, MF DNES a Právo v období 1.1.2009 – 31.12.2011. Teoretická část práce rozebírá především koncepty reprezentace, stereotypizace a mediální konstrukce reality. Zevrubně se zabývá touto problematikou a uvádí čtenáře do širšího kontextu. Zároveň tato část slouží jako platforma ukotvující část praktickou. V té se na úvod věnuji vybrané metodologii a seznamuji čtenáře s kvantitativní obsahovou analýzou a konkrétním postupem, který jsem pro svou práci zvolila. Dále pak předkládám analýzou dosažené výsledky a přináším jejich vlastní interpretace. Vyhodnocením získaných dat dochází k potvrzení hlavní hypotézy této práce, že mediální obraz pražské zoo je spojen především s chovem goril nížinných. Tematická agenda ani výběr aktérů jednotlivých zpráv sice nemají tak zcela jednoznačné výsledky, nicméně i tak lze tvrdit, že reprezentace pražské zoo v médiích je utvářena ve velmi stereotypním rámci, který se v průběhu sledovaného období nijak nezměnil a žádný vývoj nelze předpokládat ani v blízké budoucnosti.
Abstract v angličtině:
The main aim of the bachelor thesis „Media Representation of Prague ZOO“ is to analyze and describe the media representation of this institution in daily newspapers BLESK, MF DNES and Pravo in the period from 1st January 2009 to 31st December 2011. The theoretical part of this thesis deals with media concepts and theories, primarily with concept of representation, stereotyping and media construction of reality. This part also serves as a platform, which anchors the following practical part. In practical part, first, I introduce the method of quantitative content analysis and the specific procedure I have chosen. Then I present the results of my research and their interpretation. The data evaluation confirms the main hypothesis, that the media representation of Prague ZOO is associated with the family of lowland gorillas, which lives there. We can say, that representation of Prague ZOO in media is created in very stereotypical framework, which has not changed in the monitored period and we can not expect any change in the near future.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Magdaléna Vojtová 3.98 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Magdaléna Vojtová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Magdaléna Vojtová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 44 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Dorčáková 94 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 499 kB