velikost textu

Městské zřízení Dubrovnické republiky ve středověku a raném novověku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Městské zřízení Dubrovnické republiky ve středověku a raném novověku
Název v angličtině:
Municipality in the Republic of Dubrovnik in Middle Ages and in the Early Modern Period
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. David Termer
Vedoucí:
prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c.
Oponent:
prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc.
Id práce:
11921
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
31. 3. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. David Termer 2.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. David Termer 405 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. David Termer 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. 24 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc. 21 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 15 kB