text size

Mimořádný lidový soud v Poličce Ve světle výslechů

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Mimořádný lidový soud v Poličce Ve světle výslechů
Titile (in english):
Extraordinary people's court in Polička In the light of examinations
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Jana Chadimová
Supervisor:
Mgr. Dušan Foltýn
Opponent:
doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.
Thesis Id:
119081
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Study programm:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Study branch:
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Czech Language — History (N ČJ-D)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
11/06/2013
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Polička, Mimořádné lidové soudy, Velký retribuční dekret, Češi, Němci, kolaboranti
Keywords:
Polička, Extraordinary People´s Courts, Czechs, Germans, quislings
Abstract (in czech):
Anotace Cílem této diplomové práce je popsat případy, kterými se zabýval Mimořádný lidový soud v Poličce po druhé světové válce. V úvodu se práce věnuje metodice práce s prameny. V další části je popsán Velký retribuční dekret, který umožnil vznik MLS. Hlavní část práce se zabývá konkrétními případy, které řešil MLS v Poličce. Případy jsou rozděleny podle národnostní příslušnosti obžalovaných a dále podle výše trestu odnětí svobody. Práce vychází z pramenů úřední povahy.
Abstract:
Summary The task of the thesis is to describe cases which were judged by the Extraordinary People´s court in Polička after the World War Two. The preamble of the thesis goes in for the methodology of the work with resources. Next part describes the Great Retribution Decree which enabled the creation on Extraordinary People´s Courts. The main part of the thesis deals with concrete cases judged by Extraordinary People´s Court in Polička. The principle of dividing the cases is the nationality of defendants and the term of imprisonment. The thesis is based on official resources.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Jana Chadimová 3.35 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Jana Chadimová 2.04 MB
Download Abstract in czech Mgr. Jana Chadimová 163 kB
Download Abstract in english Mgr. Jana Chadimová 173 kB
Download Supervisor's review Mgr. Dušan Foltýn 84 kB
Download Opponent's review doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D. 35 kB
Download Defence's report 14 kB