velikost textu

Právní následky manželství, registrovaného partnerství a nesezdaného soužití v oblasti majetkových a jiných práv

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní následky manželství, registrovaného partnerství a nesezdaného soužití v oblasti majetkových a jiných práv
Název v angličtině:
Legal consequences of marriage, registered partnership and cohabitation in the field of property and other rights
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Martina Doušová
Vedoucí:
doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Id práce:
11903
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
3. 2. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Martina Doušová 3.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Martina Doušová 251 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Martina Doušová 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc. 363 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 205 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 148 kB