velikost textu

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Název v angličtině:
Health protection and safety at work
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Dana Skalická
Vedoucí:
prof. JUDr. Petr Tröster, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Id práce:
11888
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
14. 1. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Dana Skalická 3.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Dana Skalická 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Dana Skalická 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Petr Tröster, CSc. 56 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 64 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 14 kB