text size

Y chromosomální charakteristika současné vesnické populace na Klatovsku

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Y chromosomální charakteristika současné vesnické populace na Klatovsku
Titile (in english):
Y Chromosomal Characteristics of the Modern Rural Population in Klatovy Region
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Veronika Doležalová
Supervisor:
RNDr. Edvard Ehler, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Vlastimil Stenzl
Thesis Id:
118859
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Study programm:
Secondary School Teacher Education (N7504)
Study branch:
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Biology (N BI)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
19/01/2015
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Y-STR, Y-SNP, Česká Republika, populační genetika, Klatovy
Keywords:
Y-STR, Y-SNP, Czech Republic, population genetics, Klatovy
Abstract (in czech):
Abstrakt Využití genetických markerů v nerekombinující části Y chromosomu se ukázalo jako vhodný nástroj pro studium historie, diverzity a migrace populací. Vhodnými markery na Y chromosomu se ukázaly být především SNP a STR polymorfismy. V rámci této práce bylo sebráno 53 vzorků DNA od nepříbuzných mužů-starousedlíků z 9 vesnic z okolí Klatov. Vzorky byly analyzovány, a byly stanoveny hodnoty 17 STR markerů pomocí AmpFLSTR® Yfiler® Direct Kit. Celkem jsem zaznamenala výskyt 7 haploskupin. Dále byly výsledky vzorků z vesnic Klatovska analyzovány metodou AMOVA a porovnány s okolními populacemi ze Spolkové republiky Německo, Rakouska, Středních a Jižních Čech. Nebyly nalezeny žádné významné rozdíly v genetickém profilu této populace vůči okolním populacím.
Abstract:
Abstract Usage of genetic markers in non-recombining part of chromosome Y has been shown as a eligible tool for a study of history, diversity and migration of population. Applicable markers of chromosome Y are SNP and STR polymorphisms. There were collected 53 unique samples of DNA as a object of this work from unrelated origin males from 9 villages around Klatovy. Samples have been analyzed and its values have been determined by using the 17 STR markers by AmpFLSTR® Yfiler® Direct Kit. In total I have observed 7 different haplogroups. I have resulted samples from villages around Klatovy and they were analyzed by AMOVA. I have compared samples with the surrounding populations in neighborly Federal Republic of Germany, Austria, Central and South Bohemia. There were no significant differences founded in the genetic profile of this population to the surrounding populations.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Veronika Doležalová 1.61 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Veronika Doležalová 700 kB
Download Abstract in czech Mgr. Veronika Doležalová 103 kB
Download Abstract in english Mgr. Veronika Doležalová 104 kB
Download Supervisor's review RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. 222 kB
Download Opponent's review Mgr. Vlastimil Stenzl 69 kB
Download Defence's report doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. 154 kB