velikost textu

Empirical Estimates of the Taylor Rule: A Meta-Analysis

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Empirical Estimates of the Taylor Rule: A Meta-Analysis
Název v češtině:
Meta-analýza empirických odhadů Taylorova pravidla
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Sviták
Vedoucí:
PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Vyacheslav Lypko
Id práce:
118742
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
meta-analýza publikační selektivita Taylorovo pravidlo úroková míra inflace produkční mezera
Klíčová slova v angličtině:
meta-analysis publication selection bias Taylor rule interest rate inflation output gap
Abstrakt:
Reakční funkce centrálních bank jsou běžně předmětem empirických odhadů, ale výsledky jednotlivých studií se liší i pro jednotlivé centrální banky. Meta-analýza je nástroj, který slouží k vysvětlování rozdílů v odhadech a odhalování vychýlení způsobeného publikační selektivitou. V této práci analyzuji 1128 odhadů z 88 primárních studií. Zkoumám odhady koeficientů Taylorova pravidla ve verzi s i bez vyhlazování úrokových měr, ve kterých jsem nalezl statisticky významnou evidenci publikační selektivity ve všech případech. Moje odhady koeficientů očištěné od vlivu publikační selektivity jsou pak výrazně nižší, než je v literatuře běžně uváděno. Dále se mi podařilo vysvětlit část variace v odhadech tak, že jsem vzal v úvahu různé charakteristiky dat, použitých v primárních studiích. Různé způsoby měření inflace a produkční mezery například významně ovlivňují odhady koeficientů Taylorova pravidla.
Abstract v angličtině:
The central banks' reaction functions are commonly estimated in the empirical literature, but the results vary even for the same central bank. Meta-analysis is a tool used to uncover publication bias and explain the heterogeneity in estimates. In this thesis I analyze 1128 estimates from 88 primary studies. I examine the estimates of the coefficients from Taylor rule specification with and without interest rate smoothing and find statistically significant evidence of publication bias in all estimates of Taylor rule coefficients. Furthermore, the estimation of the effects beyond publication bias yields much lower estimates than commonly thought. I also managed to explain some of the heterogeneity in the estimates by accounting for different data characteristics used in the primary studies. E.g. different measures of inflation and output gaps significantly influence the estimates of the Taylor rule coefficients.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Sviták 1.55 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jan Sviták 670 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Sviták 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Sviták 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D. 976 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vyacheslav Lypko 177 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 653 kB