velikost textu

Hodnocení žáků na 1.stupni základní školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnocení žáků na 1.stupni základní školy
Název v angličtině:
Evaluation of pupils at a primary school
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Pavla Brunátová
Vedoucí:
PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Klára Horáčková
Id práce:
118739
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
školní hodnocení, sebehodnocení žáka, zpětná vazba, vzdělávací strategie, akční učitelský výzkum
Klíčová slova v angličtině:
school evaluation, self-evaluation of a pupil, feed-back, educational strategy, action teacher´s research
Abstrakt:
ABSTRAKT Tématem diplomové práce je řešení problému hodnocení na 1. stupni základní školy akčním učitelským výzkumem. Cílem je postihnutí vlivu analytické zpětné vazby na sebehodnocení žáků a vývoje hodnocení od 1. do 4. ročníku. První části práce se zabývá teorií problému hodnocení s využitím poznatků o hodnocení, zpětné vazbě, sebehodnocení a vývojové psychologie. Druhá část popisuje akční učitelský výzkum, který byl zaměřen především na postihnutí vývoje sebehodnocení vzhledem k jednotlivým ročníkům na 1. stupni základní školy. Výsledky práce potvrzují, že systematickým poskytováním vhodné analytické zpětné vazby je možné dosáhnout rozvoje dovednosti sebehodnocení. Je zachycen vliv zpětné vazby na vývoj sebehodnocení. Práce potvrzuje důležitost partnerského přístupu ve vyučování.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The presented thesis focuses on the problem of evaluation of pupils at primary school using teacher’s action research. The target of the thesis is to determine the influence of analytical feed-back on the self-evaluation of pupils in the 1st to 4th grade. First part of the thesis contains the theory of problem of evaluation, feed-back and self-evaluation, as well as findings from evolutionary psychology. The second part summarizes results obtained from the action research that were aimed on capturing of the evolution of self-evaluation during the individual grades. Conclusions include confirmation that systematic performance of a proper analytical feed-back by the teacher leads to the development and improvement of the self- evaluation skill. Influence of the feedback on self-evaluation is also evaluated. Thesis confirms importance of partnership approach in education.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavla Brunátová 6.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavla Brunátová 72 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavla Brunátová 70 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Helena Hejlová, Ph.D. 377 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Klára Horáčková 493 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 154 kB