velikost textu

Zákonodárství SNB 1945 - 1989 Právní úprava vzniku a vývoje Sboru národní bezpečnosti v Československu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zákonodárství SNB 1945 - 1989 Právní úprava vzniku a vývoje Sboru národní bezpečnosti v Československu
Název v angličtině:
The Legislation of SNB (National Security Corps) in the Years 1945 - 1989 Legal Regulation of the Origin and Development of SNB (National Security Corps) in Czechoslovakia
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Bc. Pavel Vetešník
Oponenti:
prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc.
doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
Id práce:
11873
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
5. 1. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Bc. Pavel Vetešník 36.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Bc. Pavel Vetešník 313 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Bc. Pavel Vetešník 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc. 22 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 54 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 13 kB