velikost textu

Josephina - trestní zákoník z r. 1708

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Josephina - trestní zákoník z r. 1708
Název v angličtině:
Josephine - the Criminal Code of 1708
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Draga Gregorová
Oponenti:
prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc.
doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
Id práce:
11871
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
15. 5. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Draga Gregorová 226 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Draga Gregorová 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Draga Gregorová 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc. 24 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 52 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 38 kB