velikost textu

Registrované partnerství se zvláštním zřetelem k jeho majetkovým aspektům

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Registrované partnerství se zvláštním zřetelem k jeho majetkovým aspektům
Název v angličtině:
Registered partneship with a special focus on property
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Magdalena Kubátová
Vedoucí:
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc.
Id práce:
11870
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
22. 12. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Magdalena Kubátová 19.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Magdalena Kubátová 3.64 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Magdalena Kubátová 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 441 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc. 309 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 140 kB