velikost textu

Orgány kapitálových společností

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Orgány kapitálových společností
Název v angličtině:
The bodies of capital companies
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Andrea Schindléryová
Vedoucí:
JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Ivanka Štenglová
Id práce:
118629
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Orgány kapitálových společností
Klíčová slova v angličtině:
The bodies of capital companies
Abstrakt:
Abstrakt: Název této Rigorózní práce je „Orgány kapitálových společností“. Cílem této práce je rozebrat charakteristiky a specifika současné právní úpravy orgánů kapitálových společností v České republice a také nové úpravy v zákoně o obchodních korporacích. Ve své práci současnou i nastávající právní úpravu orgánů kapitálových společností vzájemně porovnávám. Práce se zabývá obecnými otázkami kapitálových společností, jejich orgánů a možnými způsoby jejich uspořádání. Dále se ve své práci věnuji jednotlivým orgánům kapitálových společností, tedy valné hromadě, statutárním orgánům a dozorčím orgánům, přičemž vždy zohledňjuji jak současnou, tak nastávající právní úpravu. 179
Abstract v angličtině:
Abstract: Topic of my thesis is „The bodies of capital companies“. The goal of this thesis is analyzing the characteristics and specific aspects of the current legal regulation of the bodies of capital companies in the Czech republic and according to the new regulation in the Bussiness Corporations Code. In my thesis I compared the current and the forthcoming legal regulations of the bodies of capital companies. The thesis deals with the general issues of capital companies, their bodies and possible ways of its internal organisation. Moreover, in my thesis I focused on the individual bodies of capital companies, which means the genereal meeting, executive bodies and supervisory bodies, while I take into consideration both current and forthcoming legal regulation. 180
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Andrea Schindléryová 1.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Andrea Schindléryová 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Andrea Schindléryová 30 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Marie Zahradníčková, CSc. 79 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Ivanka Štenglová 83 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 250 kB