velikost textu

Bilingvální vzdělávání neslyšících u nás - popis současné situace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Bilingvální vzdělávání neslyšících u nás - popis současné situace
Název v angličtině:
Bilingual education of the deaf in the Czech Republic - a description of current situation
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marie Nováková
Vedoucí:
Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Romana Petráňová, Ph.D.
Id práce:
118061
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Neslyšící žák, bilingvismus, bikulturalismus, znakový jazyk, mluvený jazyk, mateřský jazyk, cizí jazyk, první jazyk, druhý jazyk
Klíčová slova v angličtině:
Deaf Pupil, Bilingualism, Biculturism, Sign Language, Spoken Language, Mother Language, Foreign Language, First Language, Second Language
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marie Nováková 1.38 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. 694 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Romana Petráňová, Ph.D. 157 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 332 kB