velikost textu

Úspěchy našich plavců na světových soutěžích za posledních 60 let

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úspěchy našich plavců na světových soutěžích za posledních 60 let
Název v angličtině:
Achievements of czech swimmers in world championships since 1950 to 2010
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ondřej Raček
Vedoucí:
PaedDr. Irena Svobodová
Oponent:
PaedDr. Ivan Přibyl
Id práce:
118054
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Matematika se zaměřením na vzdělávání - Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (B M-TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
plavec, úspěch, světová soutěž, světový šampionát
Klíčová slova v angličtině:
swimmer, achievement, world championships
Abstrakt:
NÁZEV Úspěchy našich plavců na světových soutěžích za posledních 60 let AUTOR Ondřej Raček KATEDRA Katedra tělesné výchovy VEDOUCÍ PRÁCE PaedDr. Irena Svobodová ABSTRAKT Cílem práce je na základě analýzy statistik a plaveckých publikací zdokumentovat medailová umístění plavců ČSSR, ČSR a ČR na světových a evropských soutěžích (mistrovství světa juniorů, mistrovství Evropy juniorů, olympijské hry, mistrovství světa, mistrovství Evropy a univerziáda) v letech 1950 - 2010. KLÍČOVÁ SLOVA plavec, úspěch, světová soutěž, světový šampionát
Abstract v angličtině:
TITLE Achievements of czech swimmers in world championships since 1950 to 2010 AUTHOR Ondřej Raček DEPARTMENT Department of physical education SUPERVISOR PaedDr. Irena Svobodová ABSTRACT The aim of this bachelor´s thesis is to refer to Czechoslovak and Czech swimmer´s medal positions in European Championships, European Junior Championships, Olympic Games, World Championships, World Junior Championship and Univerziades in years 1950 - 2010 on the basis of the statistics analysis and swimming publications. KEYWORDS swimmer, achievement, world championships
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ondřej Raček 869 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ondřej Raček 114 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ondřej Raček 63 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Irena Svobodová 354 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Ivan Přibyl 61 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 87 kB