text size

Mitochondrie Trimastix pyriformis

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Mitochondrie Trimastix pyriformis
Titile (in english):
Mitochondrion of Trimastix pyriformis
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Lukáš Novák
Supervisor:
Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Martin Kolísko
Consultant:
Mgr. Zuzana Zubáčová, Ph.D.
Thesis Id:
117736
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Parasitology (31-161)
Study programm:
Biology (N1501)
Study branch:
Parasitology (NPARA)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
17/09/2013
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Trimastix, Monocercomonoides, mitochondrie, hydrogenozom, mitozom, hydrogenáza, systém štěpení glycinu, SUF systém
Keywords:
Trimastix, Monocercomonoides, mitochondrion, hydrogenosome, mitosome, hydrogenase, glycine cleavage system, SUF system
Abstract (in czech):
Abstrakt Volně žijící mikroaerofilní prvok Trimastix pyriformis je blízce příbuzný oxymonádám, které představují největší eukaryotický taxon bez známé mitochondrie. Na rozdíl od oxymonád byla v buňce T. pyriformis záhadná redukovaná mitochondrie nalezena. V EST datech T. pyriformis byla identifikována řada genů, jejichž produkty mohou být lokalizovány v mitochondrii. Jsou mezi nimi geny pro všechny komponenty systému štěpení glycinu, [FeFe]hydrogenázy a typicky mitochondriální protein Cpn60. Za účelem lokalizace těchto proteinů jsme provedli experimenty. Naše výsledky ukazují, že systém štěpení glycinu je skutečně lokalizován v mitochondrii. Výsledky experimentů provedených s cílem lokalizovat dvě hydrogenázy také naznačují mitochondriální lokalizaci. Nejsou ale zcela přesvědčivé. Pokus o lokalizaci Cpn60 selhal. Dále jsme identifikovali několik nových genů v transkriptech T. pyriformis a Monocercomonoides sp. (Oxymonadida). Jde o geny kódující komponenty SUF systému syntézy FeS center a peroxidázu rubrerythrin. Klíčová slova: Trimastix, Monocercomonoides, mitochondrie, hydrogenozom, mitozom, hydrogenáza, systém štěpení glycinu, SUF systém. 2013 DIPLOMOVÁ PRÁCE Lukáš Novák
Abstract:
Abstract Free-living microaerophilic protist Trimastix pyriformis is closely related to oxymonads which are the largest eukaryotic group without any known mitochondrion. In contrast to oxymonads, an enigmatic reduced mitochondrion has been found in the cell of T. pyriformis. In EST data of T. pyriformis, a number of genes has been identified whose products are putatively localized in the mitochondrion. Among these are genes for all the components of the glycine cleavage system, [FeFe]hydrogenases and the mitochondrial marker Cpn60. We performed experiments in order to determine the cellular localization of these proteins. Our results show that the glycine cleavage system is localized in the mitochondrion. Results of the experiments carried out in order to localize two hydrogenases suggest also the mitochondrial localization but are not fully convincing. The attempt to localize Cpn60 has failed. We have also identified a set of new genes in transcripts of T. pyriformis and Monocercomonoides sp. (Oxymonadida). These genes code for some components of the SUF system of FeS cluster synthesis and a peroxidase rubrerythrin. Key words: Trimastix, Monocercomonoides, mitochondrion, hydrogenosome, mitosome, hydrogenase, glycine cleavage system, SUF system. 2013 DIPLOMOVÁ PRÁCE Lukáš Novák
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Lukáš Novák 1.84 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Lukáš Novák 381 kB
Download Abstract in czech Mgr. Lukáš Novák 348 kB
Download Abstract in english Mgr. Lukáš Novák 437 kB
Download Supervisor's review Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. 275 kB
Download Opponent's review Mgr. Martin Kolísko 139 kB
Download Defence's report prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D. 153 kB