velikost textu

Proměny jaderné politiky CDU/CSU: cesta k "fukušimskému obratu"

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proměny jaderné politiky CDU/CSU: cesta k "fukušimskému obratu"
Název v angličtině:
Shifts in the CDU/CSU’s Nuclear Energy Policy: A Path to the "Fukushima Reversal"
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martin Landa
Vedoucí:
PhDr. Romana Mynaříková
Oponent:
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Id práce:
117648
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jaderná politika, CDU/CSU, odstoupení od jádra, energetické hospodářství, Fukušima
Klíčová slova v angličtině:
Nuclear energy policy, CDU/CSU, Nuclear power phase-out, Energy industry, Fukushima
Abstrakt:
Abstrakt Fukušimská havárie vyvolala další pokračování dlouhodobé německé debaty o budoucnosti jaderné energie a předznamenala významnou proměnu energetického hospodářství země. Rozhodnutí o opuštění jaderné energie z roku 2011 nicméně následovalo jen s odstupem několika měsíců od oznámení o prodloužení životnosti elektráren. Cílem práce je prověřit, zda je post-fukušimský postup CDU/CSU odrazem dlouhodobějšího vývoje stranické politiky. Autor zkoumá, jakými proměnami procházela jaderná politika křesťanských stran od období technologického výzkumu v padesátých letech do nehody ve Fukušimě v březnu 2011. Práce vysvětluje změny stranické politiky v obecném kontextu německého energetického hospodářství. Práce poskytuje celkový přehled přístupu CDU/CSU k otázkám využití jaderné energie a přispívá k porozumění dlouhodobých trendů, které vyústily ve “fukušimský obrat.”
Abstract v angličtině:
Abstract The Fukushima disaster sparked another series in the continuous German debate over the future of nuclear power and led to a major shift in the country’s energy industry. The 2011 decision to abandon nuclear power nevertheless followed only a few months after the announced power plants’ operation-extension. The aim of this paper is to examine, whether the CDU/CSU’s post-Fukushima gradation reflects any constant developments in the party’s policies. The author is looking at how nuclear policy of the Christian parties has been developing since the early stages of technological research in the 1950’s until the Fukushima accident in March 2011. The paper outlines the shifts in the party’s policy in the general context of German energy industry. This thesis provides an overview of CDU/CSU’s approach towards the use of nuclear power and contributes to the understanding of the long- term tendencies behind the “Fukushima reversal.”
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Landa 1.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Landa 104 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Landa 102 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Romana Mynaříková 862 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 105 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 26 kB