velikost textu

Odpovědnost za škodu způsobenou vadným či nebezpečným výrobkem - srovnání české, anglické a americké právní úpravy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odpovědnost za škodu způsobenou vadným či nebezpečným výrobkem - srovnání české, anglické a americké právní úpravy
Název v angličtině:
Liability for damage caused by defective or dangerous product - comparison of the english, czech and american legal regulation
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Otakar Hájek
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
Oponent:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Id práce:
11763
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
18. 10. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Otakar Hájek 840 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Otakar Hájek 484 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Otakar Hájek 159 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. 377 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 410 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 80 kB