velikost textu

Autorskoprávní vztahy v procesu výroby a exploatace filmového díla

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Autorskoprávní vztahy v procesu výroby a exploatace filmového díla
Název v angličtině:
Copyright Relations in the Process of Production and Exploitation of a Film
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Tereza Danielisová
Vedoucí:
JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.
Oponent:
JUDr. Petra Žikovská
Id práce:
11753
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
5. 12. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Tereza Danielisová 30.59 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Tereza Danielisová 3.71 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Tereza Danielisová 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. 43 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petra Žikovská 49 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 16 kB