velikost textu

Veřejnoprávní omezení vlastnického práva a tzv. legální věcná břemena

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Veřejnoprávní omezení vlastnického práva a tzv. legální věcná břemena
Název v angličtině:
Restriction of the right of ownership under public law and so-calle statutory easements
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D.
Vedoucí:
prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.
Oponent:
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
Id práce:
11752
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
4. 5. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D. 64.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D. 405 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. 36 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 136 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 16 kB