velikost textu

Právo na sebeobranu v mezinárodním právu veřejném

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právo na sebeobranu v mezinárodním právu veřejném
Název v angličtině:
Right to self-defence in pulic international law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jan Kittrich, Ph.D.
Vedoucí:
doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc.
Oponent:
doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc.
Id práce:
11748
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
20. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jan Kittrich, Ph.D. 4.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jan Kittrich, Ph.D. 4.43 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jan Kittrich, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc. 113 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc. 36 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 18 kB