velikost textu

Kanaanský pes a využití psa ve vzdělávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kanaanský pes a využití psa ve vzdělávání
Název v angličtině:
Canaan Dog and Dog Assistant Education
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Šárka Rutová
Vedoucí:
PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.
Id práce:
117470
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie (N BI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kanaánský pes, genetika, rodokmen, genetické nemoci psů, inbreeding, vzdělávání za pomoci zvířat
Klíčová slova v angličtině:
Canaan dog, genetic, heritage, genetic diseases of dogs, inbreeding, animal assistant education
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem diplomové práce je kanaánský pes se zaměřením na využití psa ve vzdělávání. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část práce čtenáře podrobně seznamuje s plemenem kanaánský pes. Jedná se o vzácné a velmi staré plemeno psa, původem z Izraele. První psi byli importování do Evropy a Ameriky až v 60. letech 20. století. Na našem území se dnes počítá jen s desítkami jedinců. A právě proto, že psů v Evropě není mnoho, je problém s množením tohoto plemene i přenosem genetických nemocí. V praktické části se zabývám vytvořením genealogie kanaánských psů v České republice. Výzkumně jsem se zaměřila na sledování inbreedingu. V druhé části se zabývám využitím psa ve vzdělávání. Praktickým výstupem jsou dva vytvořené výukové programy. První program je zaměřený na poznávání psa. Je určen pro žáky základních škol a je součástí této práce. Výukový program je také vyzkoušen v praxi a jeho vyplněné výsledky jsou součástí přílohy. Žáci se dozví důležité informace o psech, jak se k psovi chovat a porozumět mu, či informace o primitivních plemenech jako je kanaánský pes. Druhý výukový program se zaměřuje na inbreeding a je určený studentům gymnázií. Studenti se v programu dozvědí zajímavosti o inbreedingu a nenáhodném křížení. Součástí programu je též pracovní list a výukový text. Klíčová slova: kanaánský pes, genetika, rodokmen, genetické nemoci psů, inbreeding, vzdělávání za pomoci zvířat
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of this thesis is Canaan dog including dog assistant education. The first part is theoretical and introduces the reader to the Canaan dog breed. The origin of this rare and very old breed is Izrael and first dogs were imported to the Europe and America in 60s of 20th century. The lack of Canaan dogs in Europe causes problems with breeding and transmission of genetic diseases. Especially in the Czech republic there is only few dogs. The teoretical part introduces a transmission of genetic diseases and other diseases. The practical part is focused on a creation of a genealogy of Canaan dogs in the Czech republic. Further I studied inbreeding. In the second part I studied the use of dog in education. The practical part are two education programs, which I created. The first training program is about dogs behaviour, it´s also tested in practice and its completed results are part of the appendix. Pupils will learn important information about dogs, how to handle and understand a dog or information about a primitive breed like rare Canaan dog. The second education program is designed for high school students. The program is about inbreeding and includes text and worksheet. Key words: Canaan dog, genetic, heritage, genetic diseases of dogs, inbreeding, animal assistant education.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Šárka Rutová 21.74 MB
Stáhnout Příloha k práci Šárka Rutová 20.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Šárka Rutová 112 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Šárka Rutová 108 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. 602 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. 187 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. 152 kB