velikost textu

Tzv. návykové látky a kriminalita (alkohol, drogy a kriminalita)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tzv. návykové látky a kriminalita (alkohol, drogy a kriminalita)
Název v angličtině:
Addictive substances and crime (alcohol, drugs and crime)
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Ilona Vaněčková
Vedoucí:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.
Id práce:
11744
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
14. 12. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ilona Vaněčková 33.97 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ilona Vaněčková 3.31 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ilona Vaněčková 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 68 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D. 48 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 15 kB