velikost textu

Postavení romské minority na trhu práce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postavení romské minority na trhu práce
Název v angličtině:
Situation of Romanies on the Labour Market
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Radek Jelínek
Vedoucí:
Ing. Bohumila Čabanová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Markéta Nekolová
Id práce:
117431
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální politika (SOSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Romská minorita, trh práce, integrace, vzdělanost, rasismus, sociální vyloučení, lidský kapitál
Klíčová slova v angličtině:
Romanies minority, labour market, integration, education, racism, social exlusion, human capital
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Radek Jelínek 2.05 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Bohumila Čabanová, Ph.D. 78 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Karolína Dobiášová 276 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Jaroslav Kalous, Dr. 151 kB