velikost textu

Právna úprava zdaňovania cestných motorových vozidiel v ČR a na Slovensku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právna úprava zdaňovania cestných motorových vozidiel v ČR a na Slovensku
Název v angličtině:
Legal regulation of taxation of motor vehicles in the CR and SR
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Eva Horniaková
Vedoucí:
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Oponent:
Monika Novotná
Id práce:
11725
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
14. 1. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Eva Horniaková 3.59 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Eva Horniaková 878 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Eva Horniaková 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 77 kB
Stáhnout Posudek oponenta Monika Novotná 72 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 36 kB