text size

Sociogeografické determinanty rizikového užívania návykových látok u českých adolescentov

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Sociogeografické determinanty rizikového užívania návykových látok u českých adolescentov
Title (in czech):
Sociogeografické determinanty rizikového užívání návykových látek u českých adolescentů
Titile (in english):
Socio-geographic determinants of risky substance use among Czech adolescents
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Ladislav Kážmér, Ph.D.
Supervisor:
doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
Opponents:
Ivana Kulhánová, Ph.D.
doc. MUDr. Eva Králíková, Ph.D.
Thesis Id:
117113
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Social Geography and Regional Develop. (31-340)
Study programm:
Social Geography and Regional Development (P1309)
Study branch:
-
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
20/06/2019
Defence result:
Pass
Language:
Slovak
Keywords (in czech):
adolescencia, užívanie návykových látok, prevalencia, socio-geografické nerovnosti, viacúrovňová analýza, Česko
Keywords:
adolescence, substance use, prevalence, socio-geographic inequalities, multilevel analysis, Czechia
Abstract (in czech):
Abstrakt: Disertační práce se zaměřuje na specifickou problematiku zdravotního chování současné české mládeže, a to se zvláštním důrazem na její sociálně-geografický rozměr. Předmětem je identifikace vybraných demografických, sociálních a kontextuálních faktorů stojících v pozadí diferencovaného výskytu rizikového užívání návykových látek v populaci českých dospívajících, a to v komplexní, víceúrovňové perspektivě. Aplikací pokročilých metod statistické analýzy dat a víceúrovňového modelování odhaluje autor vzájemnou provázanost těchto faktorů v prostoru a čase, a přispívá tak k hlubšímu porozumění struktur a procesů podmiňujících výskyt těchto vybraných forem rizikového chování. Kromě integrativního víceúrovňového přístupu jsou zvláštním přínosem i doporučení pro plánování a realizaci preventivních opatření v příslušné oblasti české protidrogové politiky. Klíčová slova: adolescence; užívání návykových látek; prevalence; socio-geografické nerovnosti; víceúrovňová analýza; Česko
Abstract:
Abstract: The thesis aims at the specific issues of health-related behaviour among the contemporary Czech youth, with particular emphasis on a socio-geographical dimension of the phenomena. In particular, it aims at identification of selected demographic, social, and contextual factors underlying the inequalities in risky substance use among the Czech adolescent population in its complex multilevel perspective. By applying the advanced methodology of multilevel modelling, the author reveals an integral nature of these factors in space and time, and thus contributes to a deeper knowledge on the structures and processes determining the selected forms of risk behaviours. In addition to an integrative multilevel approach, the author derives recommendations for an effective planning and implementation of preventive measures in agenda of the Czech drug policy as well. Key words: adolescence; substance use; prevalence; socio-geographic inequalities; multilevel analysis; Czechia
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Ladislav Kážmér, Ph.D. 2.49 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Ladislav Kážmér, Ph.D. 11.88 MB
Download Abstract in czech Mgr. Ladislav Kážmér, Ph.D. 174 kB
Download Abstract in english Mgr. Ladislav Kážmér, Ph.D. 175 kB
Download Autoreferat / doctoral thesis summary Mgr. Ladislav Kážmér, Ph.D. 607 kB
Download Opponent's review Ivana Kulhánová, Ph.D. 201 kB
Download Opponent's review doc. MUDr. Eva Králíková, Ph.D. 74 kB
Download Defence's report 826 kB