velikost textu

Ochrana soukromí a moderní sledovací technologie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ochrana soukromí a moderní sledovací technologie
Název v angličtině:
Protection of privacy and modern surveillance technologies
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Milan Chládek, Ph.D.
Oponenti:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Id práce:
11705
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
8. 1. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Milan Chládek, Ph.D. 7.82 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Milan Chládek, Ph.D. 4.87 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Milan Chládek, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 66 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 29 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 14 kB