velikost textu

Mezinárodní systémy ochranných známek se zvláštním zřetelem na porovnání české a německé úpravy ochranných známek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mezinárodní systémy ochranných známek se zvláštním zřetelem na porovnání české a německé úpravy ochranných známek
Název v angličtině:
International systems of trademarks with a special regard to the comparison of Czech and German regulations of trademarks
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Marcus Schulz
Vedoucí:
prof. JUDr. Dr. iur. h. c. Jan Kříž, CSc.
Oponent:
JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.
Id práce:
11696
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
19. 12. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Marcus Schulz 54.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Marcus Schulz 296 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Marcus Schulz 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Dr. iur. h. c. Jan Kříž, CSc. 58 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. 52 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 20 kB