velikost textu

Studium biotransformace monoterpenických směsí v in vitro kulturách vyšších rostlin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium biotransformace monoterpenických směsí v in vitro kulturách vyšších rostlin
Název v angličtině:
THE STUDY OF THE BIOTRANSFORMATION OF MONOTERPENIC MIXTURES BY IN VITRO CULTURES OF HIGHER PLANTS
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
RNDr. Marcela Dvořáková, Ph.D.
Id práce:
116880
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra organické chemie (31-270)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Organická chemie (NORGD)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
29. 11. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato práce je zaměřena na studium biotransformace monoterpenických směsí pomocí in vitro kultur vyšších rostlin. Biotransformace monoterpenů je velmi zajímavou oblastí, neboť oxidované monoterpeny se často používají jako dochucovadla a složky parfémů. Zkoumány jsou také protirakovinné účinky těchto látek. Většina biotransformací se provádí pomocí bakterií, protože se velmi rychle množí a práce s nimi je celkově snažší. Avšak biotransformace rostlinami může vést k cennějším produktům z důvodu rozdílného enzymatického aparátu rostlin a bakterií. V této práci jsou identifikovány produkty biotransformace tří různých monoterpenických směsí. Hlavními produkty biotransformace jsou myrtenol, trans- pinokarveol, trans-verbenol a verbenon. Jsou zde uvedeny i absolutní kvantitativní výtěžky hlavních produktů. V této práci je také vyhodnocena závislost relativního zastoupení produktů ve směsi v průběhu biotransformace (0 – 20 dní) a změna této závislosti se změnou výchozí koncentrace monoterpenické směsi (0,22 – 8,60 g/l). Diskutovány jsou zde enzymy, které mohou rostliny využít pro biotransformaci monoterpenů. Těmito enzymy jsou s největší pravděpodobností enzymy cytochromu P450.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This study is focused on the biotransformation of monoterpenic mixtures by in vitro cultures of higher plants. The biotransformation of monoterpenes is an area of special interest because oxygenated monoterpenes are often used as flavourings and fragrances, and their anticarcinogenic effects have been investigated. Most biotransformations are carried out by bacteria because of their rapid growth. On the other side, plants have a more complex range of enzymes which might lead to more valuable products. In this study, qualitative composition of biotransformation products of three different monoterpenic mixtures are identified and compared. The main products are myrtenol, trans-pinocarveol, trans-verbenol and verbenone. Their absolute quantitative yields are defined. This study also determines the dependance of the relative quantitative product yields on time (0-20 days), and the way this dependance alters with the changes of the initial concentration of monoterpenic mixtures (0,22 - 8,60 g/l). The enzymes which higher plants may use to transform monoterpenes are discussed. It seems most probable that monoterpenes are transformed by cytochrome P450 monooxygenase enzymes.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Marcela Dvořáková, Ph.D. 22.9 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Marcela Dvořáková, Ph.D. 16 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Marcela Dvořáková, Ph.D. 6 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Tomáš Trnka, CSc. 81 kB