velikost textu

Zavedení společné evropské měny na Slovensku - vládní komunikační kampaň

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zavedení společné evropské měny na Slovensku - vládní komunikační kampaň
Název v angličtině:
The introduction of the common European currency in the Slovak Republic - the governmental communication campaign
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Pavlína Vopěnková
Vedoucí:
doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Oponent:
PhDr. Eva Irmanová, CSc.
Id práce:
116852
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Teritoriální studia (MTSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 1. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Informační kampaň, komunikační strategie, PR agentura, zavedení eura, eurozóna, vláda Slovenské republiky
Klíčová slova v angličtině:
Information campaign, communication strategy, PR agency, introduction of euro, eurozone, Slovak government
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce s názvem Zavedení společné evropské měny na Slovensku – vládní komunikační kampaň se zabývá formou politické komunikace vlády Slovenské republiky v čele s premiérem Robertem Ficem směrem k občanům - v souvislosti se zavedením eura k 1. 1. 2009. Práce popisuje a hodnotí jednotlivé nástroje a komunikační aktivity použité PR agenturou v rámci vládní komunikační kampaně, a její následné zacílení na jednotlivé cílové skupiny. Informační kampaň probíhala od počátku roku 2008, přičemž hlavní pozornost je věnována nejintenzivnější části kampaně v druhé polovině roku 2008. Informační kampaň byla již od počátku realizace konfrontována s kritickými hlasy z řad opozice, kterým byl dáván ve slovenských denících, již tradičně sympatizujícími s pravicovými stranami politického spektra, velký prostor. Cílem bakalářské práce je pomocí výsledků pravidelných výzkumů veřejného mínění Slovenského statistického úřadu zhodnotit efektivnost informační kampaně - zda byla komunikační strategie slovenské vlády zvolena vhodně, a zda se podařilo obyvatele státu dostatečně kvalitně informovat o přechodu na euro a vymýtit tak obavy, které byly se změnou měny úzce svázány.
Abstract v angličtině:
Abstract The Bachelor thesis deals with the communication campaign in the Slovak Republic with regard to the introduction of euro on January 1, 2009. Slovakia government was headed by Prime Minister Robert Fico, the Chairman of the political party SMER-SD, at that time. The governmental communication campaign was led by PR agency and had started at the beginning of 2008. The main attention is paid to the most intense part of the campaign in the second half of the year. The target group of the campaign was the general public, with special focus on vulnerable target groups. The work deals with the individual components of the national communication campaign and describes their progress. From the beginning the campaign has been confronted by critical voices from the opposition and the media. They often pointed to government misconduct and lack of knowledge among the Slovak population. The aim of the work is to assess the effectiveness of information campaign by the result of regular polls Slovak Statistical Office - whether the governmental communication strategy has been chosen appropriately and whether inhabitants of Slovakia were sufficiently informed about the upcoming introduction of euro.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavlína Vopěnková 1.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Pavlína Vopěnková 59 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Pavlína Vopěnková 46 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. 162 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Eva Irmanová, CSc. 33 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 144 kB