velikost textu

Soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty ochrany průmyslového vlastnictví v recentním českém právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty ochrany průmyslového vlastnictví v recentním českém právu
Název v angličtině:
Private and public aspects of the the protection of industrial rights in recent Czech law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Eva Biskupová
Oponenti:
doc. JUDr. Vladimír Pítra
JUDr. Michal Růžička, CSc.
Id práce:
11679
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
28. 11. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Eva Biskupová 49.85 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Eva Biskupová 6.6 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Eva Biskupová 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vladimír Pítra 58 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Michal Růžička, CSc. 62 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 16 kB