velikost textu

Ochrana před domácím násilím - srovnání české a italské právní úpravy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ochrana před domácím násilím - srovnání české a italské právní úpravy
Název v angličtině:
Protection against domestic violence - a comparison of Czech and Italian legal regulation
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Karolina Balousová
Vedoucí:
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Id práce:
11670
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
3. 4. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Karolina Balousová 49.95 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Karolina Balousová 613 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Karolina Balousová 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 76 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 121 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 14 kB