velikost textu

Právní postavení německé menšiny v Československu v letech 1948 - 1989

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní postavení německé menšiny v Československu v letech 1948 - 1989
Název v angličtině:
The Legal Status of the German Minority in Czechoslovakia between 1948 and 1989
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Ondřej Koutek, Ph.D.
Oponenti:
prof. JUDr. Zdeněk Jičínský, DrSc.
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Id práce:
11669
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra ústavního práva (22-KUP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
13. 4. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ondřej Koutek, Ph.D. 226 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ondřej Koutek, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ondřej Koutek, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Zdeněk Jičínský, DrSc. 71 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D. 104 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 43 kB