velikost textu

Historie vývoje lesního práva v Čechách a na Moravě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Historie vývoje lesního práva v Čechách a na Moravě
Název v angličtině:
History of Forest Law Development in Bohemia and Moravia
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Markéta Pokorná
Oponenti:
doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Id práce:
11664
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
3. 5. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Markéta Pokorná 68.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Markéta Pokorná 523 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Markéta Pokorná 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 27 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 21 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 17 kB