velikost textu

Vztah deprese a redukce váhy u obezních jedinců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztah deprese a redukce váhy u obezních jedinců
Název v angličtině:
Relationship of depression and weight reduction in obeze subjects
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Pavla Pitrmucová
Vedoucí:
Doc. MUDr. Vladimír Štich, PhD.
Oponent:
Ing. Michaela Šiklová, Ph.D.
Id práce:
116583
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav patofyziologie (12-UFYP)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Veřejné zdravotnictví (BVZ1)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
obezita, deprese,metabolický syndrom
Klíčová slova v angličtině:
obesity, depression, metabolic syndrome
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavla Pitrmucová 605 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. MUDr. Vladimír Štich, PhD. 376 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Michaela Šiklová, Ph.D. 393 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 178 kB