velikost textu

Ošetřovatelská péče o novorozence s hyperbilirubinémií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ošetřovatelská péče o novorozence s hyperbilirubinémií
Název v angličtině:
The Nursing Care of Newborn Babies with Hyperbilirubinaemia
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martina Holásková
Vedoucí:
Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
Oponenti:
Bc. Jitka Nováková
MUDr. Petra Kanioková Veselá
Id práce:
116561
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 11. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Martina Holásková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Ošetřovatelská péče o novorozence s hyperbilirubinémií Vedoucí práce: Mgr. Eva Vachková Počet stran: 121 Počet příloh: 15 Rok obhajoby: 2011 Klíčová slova: novorozenec, hyperbilirubinémie, krevní skupiny, ošetřovatelská péče, fototerapie, standard ošetřovatelské péče Bakalářská práce je zaměřena na problematiku novorozenecké žloutenky a ošetřovatelské péče o fyziologické novorozence se žloutenkou. Práce je rozdělena do dvou částí. První, teoretická část, vysvětluje hlavní pojmy související s novorozeneckou žloutenkou, jako je novorozenecké období, hyperbilirubinémie, krevní skupiny, ošetřovatelská péče. Definuje a popisuje příčiny, příznaky, diagnostiku, léčbu a související faktory vzniku hyperbilirubinémie. Druhá, praktická část, se zaměřuje na ošetřovatelskou péči o novorozence s hyperbilirubinémií, vytvoření standardu ošetřovatelského postupu a doplňkové zmapování výskytu četnosti hyperbilirubinémie na novorozeneckém oddělení Litomyšlské nemocnice a.s. za rok 2009.
Abstract v angličtině:
ANNOTATION Author: Martina Holásková Institutions: Department of social medicine LF UK, Hradec Kralove, Department of Nursing Title: Nursing care of physiological newborn child with hyperbilirubinaemia Supervisor: Mgr. Eva Vachková Number of pages: 121 Number of attachments: 15 Year of defense: 2011 Keywords: newborn, hyperbilirubinaemia, blood groups, nursing care, phototherapy, standard of the nursing care The bachelor thesis is focused on problems of newborn jaundice and the nursing care of physiological newborn babies suffering from jaundice. It is divided into two parts. The first one, theoretical, explains the main concepts related to newborn jaundice, such as the newborn period, hyperbilirubinaemia, blood groups, or nursing care. It defines and describes causes, symptoms, diagnostics, treatment and forming factors related to hyperbilirubinaemia. The second, practical part, surveys the nursing care of newborn babies with hyperbilirubinaemia. It also concentrates on creating a standard of the nursing procedure and additional mapping of the frequency of hyperbilirubinaemia at the newborn department of the hospital in Litomyšl during the year 2009.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Holásková 3.92 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martina Holásková 72 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martina Holásková 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Jitka Nováková 23 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Petra Kanioková Veselá 36 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 2.43 MB