text size

Unified Editor for CEGUI

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Unified Editor for CEGUI
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Martin Preisler
Supervisor:
Mgr. Martin Babka
Opponent:
Mgr. Tomáš Balyo
Thesis Id:
116423
Faculty:
Faculty of Mathematics and Physics (MFF)
Department:
Department of Theoretical Computer Science and Mathematical Logic (32-KTIML)
Study programm:
Computer Science (B1801)
Study branch:
Programming (IP)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
06/09/2012
Defence result:
Excellent
Language:
English
Keywords (in czech):
CEGUI, editor, imageset, layout, tvorba GUI rozhraní
Keywords:
CEGUI, editor, imageset, layout, GUI design
Abstract (in czech):
Cílem této práce je vytvořit GUI aplikaci zvanou CEGUI Unified Editor. Aplikace je z převážné části psaná v Pythonu a licencovaná pod GPLv3. Jejím cílem je tvorba a změna grafických rozhraní realizovaných knihovnou CEGUI. Podporovány jsou mimo jiné management projektů, editace imagesetů a editace layoutů. Data pro starší verze CEGUI jsou převáděna za běhu pomocí vrstev kompatibility. Velký důraz je kladen na jednoduchost používání, možnosti kolaborace mezi více autory a portabilitu.
Abstract:
This thesis presents a free software GUI application called the CEGUI Unified Editor. The application is mainly written in Python and is licensed under GPLv3. Its purpose is to create and modify assets of graphical interfaces made with the CEGUI library. Features include project management, imageset editing and layout editing. Data for older versions of CEGUI are transparently converted using compatibility layers. Big emphasis is put on ease of use, collaboration between multiple content authors and portability.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Martin Preisler 2.02 MB
Download Attachment to the thesis Bc. Martin Preisler 127.72 MB
Download Abstract in czech Bc. Martin Preisler 41 kB
Download Abstract in english Bc. Martin Preisler 41 kB
Download Supervisor's review Mgr. Martin Babka 108 kB
Download Opponent's review Mgr. Tomáš Balyo 206 kB
Download Defence's report doc. Ing. Petr Tůma, Dr. 81 kB