velikost textu

"Jsme jedné krve ty i já."

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
"Jsme jedné krve ty i já."
Název v angličtině:
"We be of one blood you and I."
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Adam Tatar
Vedoucí:
prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.
Oponent:
Mgr. Martin Volek
Id práce:
116211
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální antropologie (SOSA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Skautské hnutí, motivace, altruismus, životní hodnoty, životní styl, subkultura
Klíčová slova v angličtině:
Scout movement, motivation, altruism, values, lifestyle, subculture
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adam Tatar 1.35 MB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. 238 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Volek 249 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. 151 kB