velikost textu

Systémová zánětlivá a imunitní odpověď při léčbě nádorových onemocnění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Systémová zánětlivá a imunitní odpověď při léčbě nádorových onemocnění
Název v angličtině:
Systemic inflammatory and immune response in the treatment of tumor diseases
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Petra Holečková, MBA, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
Oponenti:
prof. MUDr. Jindřich Macháček, CSc.
prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.
Id práce:
116174
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Klinika onkologie a radioterapie (15-532)
Program studia:
Klinická onkologie a radioterapie (P5142)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 12. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Systémová a zánětlivá imunitní odpověď při léčbě nádorových onemocnění Imunitní a zánětlivá odpověď je organizmem rozvíjena při každém vnitřním či vnějším inzultu, proto hraje významnou úlohu také při vzniku, růstu a terapii karcinomů. Neméně důležitým mechanismem je oxidační stres. Snížená hladina vitamínu E a A koreluje se zvýšenou hladinou markerů systémového zánětu u pokročilých karcinomů a je špatným prognostickým faktorem. Neopterin je produkován z guanosin – trifosfátu aktivovanými makrofágy v reakci katalyzované GTP – cyklohydrolázou I a je jedním z biomarkerů imunitní odpovědi a reprezentuje molekulu asociovanou s antioxidační rovnováhou. Jeho vysoká koncentrace je asociována se špatnou prognózou maligního onemocnění Karcinomy ORL oblasti jsou relativně časté nádory s vysokou mortalitou. V jejich léčbě jsou uplatňovány multimodální přístupy. Tato intenzivní léčba indukuje řadu specifických akutních i pozdních nežádoucích účinků, které zhoršují kvalitu života nejen v průběhu léčby, ale i po ní. Poznatky o neopterinu, retinolu a α- tokoferolu u pacientů s karcinomem ORL oblasti jsou velmi omezené. U nemocných s karcinomy ORL oblasti byl měřen neopterin v moči, retinol a α- tokoferol v séru pomocí HPLC. Vysoká hladina neopterinu v moči a nízká hladina retinolu v séru predikovala špatnou prognózu onemocnění, zatímco nízká hladina α- tokoferolu měla hraniční statistickou signifikanci. Koncentrace neopterinu v moči v průběhu zevní radioterapie u pacientů s karcinomy hlavy a krku se zvyšuje a může predikovat radioterapií indukovanou toxicitu. Vzestup koncentrace neopterinu nastal až v pozdních fázích radioterapie. Neopterin, retinol i α- tokoferolu by měly být u karcinomů ORL oblasti dále studovány jako možné prognostické i prediktivní biomarkery.
Abstract v angličtině:
Abstrakt Systémová a zánětlivá imunitní odpověď při léčbě nádorových onemocnění Imunitní a zánětlivá odpověď je organizmem rozvíjena při každém vnitřním či vnějším inzultu, proto hraje významnou úlohu také při vzniku, růstu a terapii karcinomů. Neméně důležitým mechanismem je oxidační stres. Snížená hladina vitamínu E a A koreluje se zvýšenou hladinou markerů systémového zánětu u pokročilých karcinomů a je špatným prognostickým faktorem. Neopterin je produkován z guanosin – trifosfátu aktivovanými makrofágy v reakci katalyzované GTP – cyklohydrolázou I a je jedním z biomarkerů imunitní odpovědi a reprezentuje molekulu asociovanou s antioxidační rovnováhou. Jeho vysoká koncentrace je asociována se špatnou prognózou maligního onemocnění Karcinomy ORL oblasti jsou relativně časté nádory s vysokou mortalitou. V jejich léčbě jsou uplatňovány multimodální přístupy. Tato intenzivní léčba indukuje řadu specifických akutních i pozdních nežádoucích účinků, které zhoršují kvalitu života nejen v průběhu léčby, ale i po ní. Poznatky o neopterinu, retinolu a α- tokoferolu u pacientů s karcinomem ORL oblasti jsou velmi omezené. U nemocných s karcinomy ORL oblasti byl měřen neopterin v moči, retinol a α- tokoferol v séru pomocí HPLC. Vysoká hladina neopterinu v moči a nízká hladina retinolu v séru predikovala špatnou prognózu onemocnění, zatímco nízká hladina α- tokoferolu měla hraniční statistickou signifikanci. Koncentrace neopterinu v moči v průběhu zevní radioterapie u pacientů s karcinomy hlavy a krku se zvyšuje a může predikovat radioterapií indukovanou toxicitu. Vzestup koncentrace neopterinu nastal až v pozdních fázích radioterapie. Neopterin, retinol i α- tokoferolu by měly být u karcinomů ORL oblasti dále studovány jako možné prognostické i prediktivní biomarkery.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Petra Holečková, MBA, Ph.D. 2.48 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Petra Holečková, MBA, Ph.D. 212 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Petra Holečková, MBA, Ph.D. 212 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Petra Holečková, MBA, Ph.D. 1.09 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Jindřich Macháček, CSc. 164 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. 289 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 483 kB