velikost textu

Notář jako soudní komisař v dědickém řízení (stav a perspektivy)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Notář jako soudní komisař v dědickém řízení (stav a perspektivy)
Název v angličtině:
A notary as a judicial commissioner in inheritance proceedings (current status and prospects)
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Radim Duda
Vedoucí:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Id práce:
11565
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
10. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Radim Duda 13.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Radim Duda 382 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Radim Duda 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 204 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 728 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 296 kB