velikost textu

Obecní majetek v Čechách 1848 - 1938 Základy právní úpravy z geneze komunálního majetku v Čechách v letech 1848 - 1938

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obecní majetek v Čechách 1848 - 1938 Základy právní úpravy z geneze komunálního majetku v Čechách v letech 1848 - 1938
Název v angličtině:
Municipal property in Bohemia 1848-1938
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jiří Šouša, Ph.D.
Vedoucí:
prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c.
Oponent:
doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
Id práce:
11563
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
21. 12. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. 128.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. 473 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. 21 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 47 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 13 kB